Werkwijze orthopedagogiek

De begeleiding is gericht op de omgang tussen ouders en jonge kinderen, van baby tot peuter. We kijken gezamenlijk naar kind, ouder(s) en de interactie tussen beiden.


De focus ligt op de beleving van zowel ouder als het kind. Vaak is de moeder de eerste verzorgpersoon. In de eerste consulten is het van belang dat ook de vader een keer aanwezig is. De sessies duren een uur en vinden in principe plaats in aanwezigheid van het kind. 

Kinderen hebben doorgaans veel veerkracht en nog geen langdurige gewoonte patronen opgebouwd. Wanneer ze zich gevoelsmatig weer gekend en ondersteund weten door de ouders keert het plezier in de omgang en het wederzijdse vertrouwen vaak snel terug. In de praktijk blijken doorgaans 5-10 consultaties voldoende.

Barbara van Ruitenbeek | Jacobijnenstraat 15 | 3512 TH Utrecht | 06-42811452 | e-mail Barbara